Zde naleznete dokumenty k již ukončeným veřejným nabídkám dluhopisů společnosti PREMIOT těžební, a.s..

PREMIOT těžební, a.s.

(dříve Premiot Mining & Resources a.s.)
  • Nominální hodnota: 50 000 Kč
  • Cena: 50 000 Kč + aktuální AÚV
  • Datum emise: 1. 4. 2020
  • Výnos: 8 % p.a.
  • Výplata úroku: měsíčně
  • Datum splatnosti: 31. 12. 2023

Upozornění k nabídce dluhopisů

Informace na webových stránkách jsou propagační sdělení Emitenta. Emitent důrazně doporučuje, aby si potenciální investoři přečetli emisní podmínky dluhopisů, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů.

Ke stažení