Moravská břidlice získala skvělé výsledky laboratorních zkoušek

V uplynulých dnech jsme zadali laboratorní testy naší břidlice z Moravských břidlicových dolů frakce 0/16 dle ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.

Naše břidlice frakce 0/16 vyšla v kategoriích „Vhodnost do násypu“ a „Vhodnost do podloží vozovky“ na škále Vhodná/Podmínečně vhodná/Nevhodná jako VHODNÁ.

Tato norma je klíčová pro silniční stavitelství a nově nám otevírá dveře do oboru liniového stavitelství.