Bratislavský hrad
Bratislavský hrad
Bratislavský hrad

Žulový sokl pod jezdeckou sochou Svatopluka